ابراهیم دولت پور

ورود بی سابقه ی گردشگران خارجی به اصفهان

گردشگران خارجی در اصفهان

بیشتر از ۸۳ هزار گردشگر خارجی درحالی فروردین ماه، اصفهان را برای سفر انتخاب کردند که به اذعان تورگردان ها و مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگران استان اصفهان، سرازیر شدن چنین موجی از گردشگران خارجی در چند دهه ی اخیر بی سابقه بوده است.

Read More »

سه موضوع اساسی در گردشگری ایران

گردشگری ایران

از منظر بخش خصوصی مقوله سرمایه گذاری بسیار مهم است و گردشگری می تواند به عنوان زمینه سرمایه گذاری عمل کند. گردشگر با ورود به ایران با زمینه های سرمایه گذاری خارجی آشنا می شود و سرمایه گذاری نیز باعث توسعه گردشگری می شود؛ بنابراین یک رابطه دوسویه میان آنها وجود دارد.

Read More »

اتوبان یک طرفه ایران و آلمان در تعاملات فرهنگی

نمایشگاه «ایران؛ فرهنگ کهن، بین آب و بیابان»

ایران بیش از ۱۴ سال پیش رابطه فرهنگی خود را با آلمان آغاز کرد، رابطه ای یک طرفه که نیاز به قدم دوم دارد و با توجه به قوانین بین المللی، در گام بعدی طرف ایرانی باید پیشقدم شود، حرکتی که با وجود برگزاری چندین نمایشگاه ایرانی در آلمان، هنوز از سوی ایران انجام نشده است.

Read More »