برداشت ابریشم در گلستان به روایت تصویر

تا کنون همه ما از پارچه های ابریشمی استفاده کرده ایم و از مرغوبیت و لطافت این پارچه ها به خوبی آگاهیم. در این نوشته به بررسی مراحل تولید پیله ابریشم و تبدیل پیله با نخ و پارچه میپردازیم آنهم به روایت تصویر!

تصاویری که در این مطلب از آن استفاده شده اند همگی توسط عکاسی به نام سهیل گرگری گرفته شده اند. این تصاویر مربوط به برداشت پیله شهر رامیان در استان گلستان هستند. در ادامه مطلب میتوانید با دیدن این تصاویر مراحل پیچیده تولید ابریشم از پیله را مشاهده کنید.

کرم ابریشم ماده در فصل تابستان حدود ۵۰۰ تخم بر روی برگ درختان توت می گذارد و پس از ۱۰ روز نوزادان کرم شکل از آنها بیرون می آیند. این نوزادن از برگ درخت توت تغذیه می کنند و پس از گذشت ۱۳ یا ۱۴ روز کم تحرک و زرد رنگ می شوند. حالا کم کم از درون دهان آنها ابریشم ترشح می شود و به پیله ای برای آنها تبدیل می گردد…

 

کرم ابریشم در حال تغذیه از برگ توت
کرم ابریشم در حال تغذیه از برگ توت
پیله های ابریشم
پیله های ابریشم
شکافتن پیله و پروانه شدن کرم
شکافتن پیله و پروانه شدن کرم
جوشاندن پیله ابریشم
جوشاندن پیله ابریشم
نخ ریسی
نخ ریسی
نخ های رنگارنگ ابریشم
نخ های رنگارنگ ابریشم
بافت پارچه مرغوب ابریشمی
بافت پارچه مرغوب ابریشمی