طرح تجدیدنظر بر تعطیلات نوروز به هیات رئیسه مجلس رفت

مجلس

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس، از ارسال طرح تعطیلات رسمی کشور با امضای ۱۵ نفر از نمایندگان به هیات رئیسه مجلس خبر داد.

به گزارش «خانه ملت»، ابوالفضل ابوترابی با یادآوری آخرین وضعیت طرح ساماندهی تعطیلات رسمی کشور گفت: «این طرح در کمیسیون اجتماعی مورد تایید نمایندگان واقع نشد؛ اما طبق آیین نامه مجلس اگر طرحی در کمیسیون رد شود ظرف مدت ۶ ماه پس از رد آن، این فرصت وجود دارد تا در صحن علنی مجلس مطرح شود.»

وی تصریح کرد: «قرار است در این طرح روز ۱۲ فروردین از تعطیلات برداشته شود و یک روز به روزهای تعطیلی رسمی نوروز اضافه شود تا روزهای تعطیلی نوروز به ۵ روز برسد. حال این طرح تقدیم هیات رئیسه مجلس شده و به زودی اعلام وصول خواهد شد.»