چهاردهمین قطار بین المللی گردشگری در راه ایران

قطار هزار و یک شب

گردشگرانی از آسیا و اروپا با چهاردهمین قطار بین المللی گردشگری به سیاحت در ایران می پردازند.

به گزارش ایسنا، سفرهای قطاری گردشگران خارجی در ایران از حدود سه سال پیش رونق پیدا کرده، تا کنون دو شرکت خصوصی اروپایی موفق به دریافت مجوز ورود قطار به ایران شده اند و طبق گفته مدیرکل برنامه ریزی و نظارت بر خدمات مسافری راه آهن، از سه سال گذشته تاکنون، ۱۳ قطار گردشگری بین المللی با امنیت و ایمنی کامل در داخل کشور تردد کرده اند و قرار است چهاردهمین قطار گردشگری بین المللی به نام “هزار و یک شب” از ۲۵ فروردین ماه با حضور اتباع کشورهای آلمان، سوئیس، روسیه، مکزیک، ترکیه، فنلاند و دانمارک، سفر خود را در ایران آغاز کند.

مسیر حرکت این تور ریلی از سرخس به عنوان مسیر ورودی به کشور آغاز می شود و در ادامه از شهرهای مشهد، یزد، اصفهان و شیراز گذر می کند.

تا یک سال پیش قطار “هزار و یک شب” در یک برنامه ی ترکیبی با کشور ترکیه، گردشگران را راهی ایران می کرد، اما تنش ها و ناامنی های داخل این کشور مسیر این قطار گردشگری را همانند “عقاب طلایی دانوب” که قبلا از مجارستان، رمانی، بلغارستان و ترکیه وارد ایران می شد، تغییر داد. مرز ورودی این قطارهای گردشگری از کشور ترکمنستان است که طبق گفته مجریان ایرانی این تورها، چندان مساعدتی در ورود این قطارها از جانب این کشور در کار نیست و هر بار چالش و معطلی در مرز سرخس پیش می آید.