بنیاد مستضعفان مالک سعدآباد و نیاوران نیست

کاخ نیاوران

معاون میراث فرهنگی تاکید کرد: مالکیت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بر کاخ موزه های سعدآباد و نیاوران قانونی است و مطمئن هستم که بنیاد مستضعفان در این موضوع پراهمیت، منافع ملی را مد نظر قرار می دهد.

به گزارش ایسنا، محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور در این باره، اظهار کرد: کاخ موزه های سعدآباد و نیاوران در دوران پهلوی به وزارت دربار تعلق داشته و با هزینه بیت المال احداث شده است، بنابراین جزو اموال خاندان پهلوی به حساب نمی آید و جزو بیت المال است و به استناد فرمان حضرت امام خمینی (ره) مورخ 13 اسفند ماه 57، مالکیت این دو کاخ بر عهده دولت است.

وی یادآور شد: براساس ماده یک لایحه قانونی مصوب شورای انقلاب به تاریخ 23 فروردین ماه سال 59، کلیه کاخ ها ازجمله نیاوران و سعدآباد با محوطه و تأسیسات آن ها برای ایجاد موزه در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت قرار گرفت. ضمن این که بر اساس ماده ۲ همین لایحه تمام اشیای عتیقه برای حفظ و نگهداری در موزه ها تحویل وزارت فرهنگ و آموزش عالی (سازمان میراث فرهنگی) می شود و از سال ۱۳۵۹ تاکنون تمامی مجموعه موزه های موصوف در حال ارائه خدمات به عموم است.

طالبیان افزود: براساس بند ۵ مصوبه هیأت وزیران مورخ 2 آذر ماه 60 متضمن قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی، کاخ های نیاوران و سعدآباد یکی از واحدهای تابعه این سازمان است.

معاون میراث فرهنگی تأکید کرد: آنچه مهم است این است که سعدآباد و نیاوران یک لایه از تاریخ معاصر تهران است و حفاظت، نگهداری، مرمت و معرفی این لایه از تاریخ بر عهده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان سازمان تخصصی در این حوزه نهاده شده است.

وی معماری دو کاخ موزه سعدآباد و نیاوران را بخش تفکیک ناپذیری از هویت تهران قدیم و جدید دانست و گفت: مجموعه منحصربه فردی از معماری تاریخی و معماری معاصر در تهران وجود دارد که بخش مهمی از این مجموعه شامل معماری منحصربه فرد در نیاوران و سعدآباد است که آثار هنرمندان و معماران برتر و صاحب نام است و اگر قرار باشد در آینده پرونده ای به منظور ثبت جهانی معماری معاصر تهران تهیه شود آثار معماری سعدآباد و نیاوران از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.

طالبیان اظهار کرد: سازمان میراث فرهنگی به لحاظ قانونی خود را ملزم به حفاظت و صیانت از این دو اثر تاریخی می داند و با توجه به ظرفیت فرهنگی این دو کاخ موزه و همچنین با توجه به این که سعدآباد و نیاوران دو پهنه سبز تهران محسوب می شوند و باید حفاظت و نگهداری از این دو مجموعه در اختیار دستگاه تخصصی متولی امور میراث فرهنگی و تاریخی، یعنی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری واگذار شود.

او یادآور شد: در تمام دنیا مدیریت کاخ موزه ها بر عهده سازمان های تخصصی است، ضمن این که تجربه نشان می دهد هر فضای فرهنگی که از نظر مالکیت بلاتکلیف مانده ضرر دیده است که به ‎عنوان مثال می توان به کاخ مروارید و باغ رامسر اشاره کرد.

معاون میراث فرهنگی کشور گفت: برخلاف برخی از نهادها، نگاه سازمان میراث فرهنگی به مجموعه موزه ها و کاخ موزه ها نه تنها نگاه اقتصادی نیست، بلکه یک نگاه فرهنگی است که در حقیقت منافع ملی را در بر می گیرد و مطمئن هستم که بنیاد مستضعفان در این موضوع پراهمیت، منافع ملی را مد نظر قرار می دهد.

طالبیان بیان کرد: علاوه بر این نباید فراموش کنیم این دو کاخ موزه به عنوان میراث تاریخی و ملی ایران متعلق به تمام ایرانیان است و بنابراین سازمان میراث فرهنگی به عنوان متولی اصلی حفظ و حراست از آثار تاریخی کشور خود را ملزم به حراست ویژه از این دو اثر ملی کشور می داند و برای حفظ این مجموعه های بسیار مهم تمام تلاش حقوقی و اجرایی خود را به کار خواهد بست.