فروش 20 میلیارد ریالی صنایع دستی مازندران به مسافران نوروزی

نمایشگاه های نوروزی صنایع دستی

مسافران نوروزی مازندران 20 میلیارد ریال سوغاتی از نمایشگاه های نوروزی صنایع دستی استان خریداری کردند.

رحیم موسوی-معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران- در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، آمار بازدیدکنندگان نمایشگاه های صنایع دستی نوروزی استان را نیم میلیون نفر اعلام کرد.

12 نمایشگاه نوروزی صنایع دستی با فراگیری ملی، منطقه ای و استانی از سوم فروردین در شهرهای ساحلی مازندران برپا شد که فعالیتشان تا 12 فروردین ادامه داشت.

سه نمایشگاه از این تعداد ملی بود که با حضور هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی استان های کشور در رامسر، نوشهر و ساری فعالیت داشت، 2 نمایشگاه منطقه ای در سلمانشهر و چالوس برپا بود و نمایشگاههای استانی هم در شهرهای رامسر، بابل، بهشهر، زیراب، پلسفید، قائمشهر و آمل برپا شده بود.

معاون صنایع دستی مازندران گفت: بیشترین تعداد بازدید از نمایشگاههای صنایع دستی مازندران را نمایشگاه بوستان ملل ساری به خود اختصاص داد.