دیار آشنا به خانواده مطبوعات حوزه گردشگری پیوست

دنیای سفر: نخستین شماره دو ماهنامه دیار آشنا منتشر شد. این دوماهنامه بصورت تخصصی به حوزه ایرانگردی و گردشگری می پردازد.

نخستین شماره این ماهنامه برای دی و بهمن با قیمت 4000 تومان و در 64 صفحه به مدیر مسئولی جواد جلالی و سردبیری مجید تولی منتشر شده است. مدیرمسئول دیار آشنا در سرمقاله اولین شماره این نشریه هدف از انتشار آن را شکوفایی اقتصاد کشور با توسعه صنعت گردشگری عنوان کرده است.

پرونده اصلی شماره اول نشریه به گردشگری ورزشی و ورزشهای زمستانی اختصاص دارد و در بخشهای دیگر نیز به بررسی مسائل مختلف گردشگری داخلی پرداخته شده است.

دیار آشنا
دو ماهنامه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: جواد جلالی
سردبیر: مجید تولی
آدرس سایت: diyareashena.com

دنیای سفر انتشار دیار آشنا را تبریک می گوید و برای دست اندرکاران آن آرزوی موفقیت دارد.