کتاب «اکوتوریسم و حوزه های وابسته» منتشر شد

کتاب اکوتوریسم و حوزه های وابسته

کتاب «اکوتوریسم» (طبیعت گردی) و حوزه های وابسته توسط یک مدرس و دانشیار آلودگی های محیط زیست به نگارش درآمد و توسط اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، این کتاب به قلم دکتر لُعبت تقوی، دانشیار گروه آلودگی های محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و نگین ناصح، مدرس دانشگاه و دانشجوی سال آخر دوره دکتری آلودگی های محیط زیست تهران به رشته تحریر درآمده و توسط سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان جنوبی در قالب ۳۰۰ صفحه و در شمارگان ۵۰۰ جلد منتشر شده است.

فصل اول این اثر به مفاهیم متنوع حوزه گردشگری همچون عوامل مؤثر در توسعه توریسم و بررسی مشکلات و تنگناهای پیش روی این صنعت، منافع اقتصادی و اجتماعی توریسم، گردشگری پایدار، انواع توریست و … اشاره می کند.

در فصل دوم، تأثیرات مخرب گردشگری ناپایدار و چگونگی ایجاد انواع آلودگی­ های محیط زیست، اعم از آلودگی آب، خاک، هوا، صوت و … مرتبط با این صنعت مورد تحلیل قرار می گیرد.

فصل سوّم کتاب به تعریف مفاهیم اکوتوریسم و اکوتوریست می پردازد و در ادامه با اشاره به اکوتوریسم پایدار و مؤلفه های جغرافیایی صنعت طبیعت گردی، مهمترین چالش های پیش رویِ این صنعتِ دوستدار محیط زیست در ایران را بررسی می کند.

در فصل چهارم جنبه های اکولوژیکِ طبیعت گردی مورد مطالعه قرار گرفته و تاثیرات زیست محیطیِ اکوتوریسم در محیط فیزیکی، بیولوژیکی و اکولوژیکی مطرح می­ شود.

فصل پنجم جنبه های اکوتوریسم را از دیدگاه اقتصادی تحلیل کرده و مواردی مانند اقتصاد طبیعت گردی، اثرات اقتصادی گردشگری و اکوتوریسم از دیدگاه ساکنانِ بهره مند، نقش تبلیغات در گردشگری و اکوتوریسم، عرضه و تقاضای طبیعت گردی و در نهایت اکوتوریسم و اشتغال را بحث می کند.

فصل پایانی (ششم) به بررسی آثار اجتماعی و فرهنگی اکوتوریسم می پردازد و بر نقش مشارکت مردم بومی در توسعه این صنعت تأکید می­کند.

همچنین طبیعت گردیِ فرهنگی، اصول اخلاقی اکوتوریسم، توریسم و اکوتوریسم عشایری، پیامدهای فرهنگی اجتماعی اکوتوریسم در مناطق ساحلی و در پایان، نگاهی اجمالی به اصول اخلاقی صنعت جهانی اکوتوریسم و جایگاه ایران در این عرصه را مورد بحث قرار می دهد.