کلیسای دومینیک مکزیک، از زیر آب بیرون آمد

کلیسای دومینیک مکزیک

کلیسایی تاریخی که به طور کامل در زیر آب غرق شده بود بعد از دهه ها دست نخورده از زیر آب بیرون آمد.

به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، کلیسای دومینیک در مکزیک در سال 1960 به زیر آب رفت و در حال حاضر به دلیل خشکسالی بدون هیچ تغییری از زیر آب بیرون آمده است.

این کلیسا توسط راهب ها و راهبه ها در سال های 1500 در زمان تبلیغ مسیحیت در مکزیک ساخته شده است.

در حال حاضر 16 درصد از این کلیسا از آب بیرون آمده و هرساله بر میزان آن افزوده می شود.