گزارش سی ان ان از پیست اسکی در ایران

گزارش سی ان ان از پیست اسکی در ایران

شبکه تلویزیونی سی ان ان آمریکا گزارشی از پیست اسکی در یکی از مناطق اطراف تهران را بارها برای مخاطبان این شبکه تلویزیونی پخش کرد.

‘فردریک پلتن’ خبرنگار این شبکه که درتهران به سر می برد درگزارشی درباره سرنوشت توافق هسته ای ایران وشش کشور(برجام)، ازپیست اسکی ‘دربندسر’ گزارشی ویژه تهیه کرده و برای این شبکه خبری پخش کرد.

خبرنگار سی ان ان گفت : بسیاری اطلاع ندارند که ایران دارای پیست های اسکی غنی است. پلتن در گزارش خود به سی ا ن ان افزود : هنگامی که شما در این پیست اسکی به سر می برید تصور می کنید که جایی در اروپا و یا آمریکا هستید.

خبرنگار سی ان ان افزود که ایران تلاش دارد تا پس از چندین دهه تحریم ها به صنعت گردشگری خود رونق بخشد و آن را پویا سازد. وی در این گزارش همچنین نظرافرادی را که برای ورزش اسکی آمده بودند در باره رفتارهای رئیس جمهوری جدید آمریکا جویا شد.

شهروندان ایرانی دراین پیست اسکی به سی ان ان گفتند که ایران واکنش خوبی به آمریکا نشان داد اما دونالد ترامپ علیه ما است، ما از آنچه ترامپ بر علیه ایران می گوید خشنود نیستیم، مردم و دولت ایران به جهان نشان خواهند داد که این (حرف ها) واقعیت ندارد.

شبکه تلویزیونی سی ان ان (دوشنبه) این گزارش را چند بار برای مخاطبان خود پخش کرد.