ساختمان پلاسکو موزه آتش نشانی شود

ساختمان پلاسکو

معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: به بنیاد مستضعفان و مالکان پلاسکو پیشنهاد می دهیم تا ساختمان پلاسکو به یاد آتش نشانان قهرمان، به موزه آتش نشانی تبدیل شود.

محمدحسن طالبیان روز چهارشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: اگر بنیاد مستضعفان به عنوان مالک پلاسکو و مالکان واحدها رضایت داشته و موافق باشند، در سازمان میراث فرهنگی آمادگی داریم تا در طراحی و در سایر فرایند تاسیس یک موزه آتش نشانی در این محل، اقدامات ویژه ای انجام دهیم.

وی گفت: اکنون از سرنوشت پلاک معروف سردر ساختمان پلاسکو اطلاع دقیقی نداریم که پس از آواربرداری چه سرنوشتی پیدا کرده است، اما امیدواریم درصورت موافقت با این پیشنهاد، این پلاک و سایر لوازم و اقلام باقی مانده از آتش نشانان قهرمان کشورمان به این موزه آتش نشانی یا موزه های دیگرمان انتقال یاید.

معاون میراث فرهنگی تصریح کرد: پیشنهاد ما چند وجه دارد؛ اینکه یا مجموعه آن مکان، صرفا برای موزه آتش نشان اختصاص یابد یا اینکه می شود ساخت و سازهای مورد نظر تجاری صورت گیرد و بخشی از این مکان به موزه اختصاص یابد.

طالبیان گفت: اگر این شرایط هم پذیرفته نشود، حاضریم در محل میدان حسن آباد که فاصله نزدیکی با این محل دارد هم این موزه را برپا کنیم.

ساختمان پلاسکو، بزرگترین و معروف ترین بورس توزیع پوشاک بعد از بازار تهران بود که روز پنجشنبه 30 دی ماه پس از 54 سال از زمان ساخت، بر اثر آتش سوزی فرو ریخت.