گشایش دفتر نمایندگی انجمن علمی گردشگری شمالغرب

مدیرعامل سازمان توسعه گردشگری شهرداری تبریز از گشایش دفتر نمایندگی انجمن علمی گردشگری ایران در شمالغرب در تبریز خبر داد و گفت: این دفتر خدمات تحقیقاتی، آموزشی و پژوهشی به علاقه مندان و دانشجویان ارائه خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، رضا خلیلی در نشست مقدماتی تخصصی دومین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت در مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز اعلام کرد: همزمان با این نشست تخصصی دفتر نمایندگی انجمن توسط محمد حسین ایمانی خوشخو، رئیس انجمن علمی گردشگری ایران در خانه ی تاریخی علی مسیو با همکاری سازمان شهرداری تبریز آغاز به کار کرد.

مدیرعامل سازمان توسعه ی گردشگری شهرداری تبریز بیان کرد: این دفتر می تواند با زمینه ی مناسب علمی و با همکاری سازمان شهرداری تبریز، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و سازمانهای ستاد تسهیلات سفر، زمینه توسعه ی گردشگری تبریز را فراهم سازد.

وی، این نشست تخصصی در تبریز را فرصت مغتنمی برای رسیدن به توسعه ی گردشگری تبریز در سال ۲۰۱۸ عنوان کرد.

این دفتر نمایندگی با حضور رییس دانشکده ی علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ و دبیر کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت افتتاح شد.