شرایط ناسالم کیفیت هوای تهران در روز هوای پاک

کیفیت هوای تهران برای سومین روز مستمر و در روز «هوای پاک» در «شرایط ناسالم» قرار گرفت و به سالمندان، گروههای حساس و بیماران توصیه می شود تا از منزل خارج نشوند؛ امروز شهر ری آلوده ترین و اتوبان محلاتی سالم ترین مناطق تهران هستند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»؛ کیفیت هوای استان تهران امروز چهارشنبه 29 دی ماه مصادف با روز ملی هوای پاک و برای سومین روز مستمر برای گروههای حساس ناسالم شد. عدد 123 شاخصهای ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون نشان می دهد که گروههای حساس، بیماران قلبی و ریوی، زنان باردار، کودکان و میانسالان نباید در محلهای شلوغ و آلوده شهر تردد کنند.

آلودگی هوا
آلودگی هوا

این آلودگی هوا که از صبح روز دوشنبه در کلان شهرها و تهران ایجاد شده در ساعتهای آتی نیز ادامه می یابد و کارشناسان سازمان هواشناسی پیش بینی کرده اند که مردم کلانشهرها تا پایان هفته هوای ناسالم را استنشاق کنند.

در حال حاضر منطقه 20 تهران (شهرری) با عدد شاخص 152 آلوده ترین و منطقه 14(اتوبان شهید محلاتی) با عدد 78 سالم ترین نقطه پایتخت محسوب می شود.

بنابر تمهیدات اندیشیده شده از سوی مسئولان اگر شاخص عددی ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون بین 50 تا 100 باشند شرایط کیفیت هوا سالم است و شرایط ناسالم برای گروههای حساس نیز به میانگین عددی 100 تا 150 تعلق می گیرد اما اگر اعداد از 150 تا 200 قرار گیرند به این شرایط کیفیت هوا وضعیت قرمز یا شرایط اضطرار گفته می شود و کیفیت هوا در این میانگین برای همه افراد ناسالم خواهد بود.

در شرایطی که کیفیت هوا برای گروههای حساس و یا عموم جامعه ناسالم می شود کارشناسان توصیه بر عدم تردد و عبور و مرور بیماران، زنان باردار، گروههای حساس، سالمندان و کودکان در محلهای شلوغ و پرتردد را دارند.

سازمان هواشناسی کشور پیش بینی کرده که سکون هوا و جو نسبتاً پایدار تا انتهای هفته در تهران و کلانشهرهای بزرگ و صنعتی باقی بماند و روند آلودگی هوا افزایش پیدا کند.

مردم تهران تا روز 29 دی ماه سال 95 بیست و یکمین روز هوای ناسالم را تجربه کرده اند و تعداد روزهای آلوده همچنان رو به افزایش است.

منبع: تسنیم