کاخ – موزه سعدآباد بازهم تعطیل می شود

مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد فردا (28 دی) تعطیل است، تعطیلی که مدیر اداره کل موزه ها هم نمی تواند از آن جلوگیری کند.

به گزارش ایسنا، فروردین امسال محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در پاسخ به اعتراض خبرنگاران مبنی بر تغییر چندباره و تعطیلی های مداوم کاخ سعدآباد و بی برنامه گی هایی که در این مجموعه تاریخی وجود دارد، اظهار کرد: در سال گذشته، این کاخ تقریبا هر ماه دو روز را تعطیل بود، نباید دچار چنین گرفتاری هایی نیز می شدیم. اگر یک مجموعه به طور دائم تعطیل باشد، قطعا باعث از بین رفتن آن مجموعه می شود. به همین دلیل نتوانستیم کسی را بهتر از گزینه کنونی – بیوک موسوی، رئیس پیشین این مجموعه فرهنگی و تاریخی – در حوزه میراث فرهنگی برای مدیریت کاخ سعدآباد انتخاب کنیم.

کاخ سعدآباد
کاخ سعدآباد

او اضافه کرد: با انتخاب رئیس کنونی سعدآباد در روز نخست مدیریتش به وی تاکید شد که باید یک مدیر برای کل موزه های کاخ یا معاون فرهنگی درجه یک برای کاخ انتخاب کند که یک سرپرست در حال حاضر وظیفه این کار را برعهده گرفته است.

وی در آن زمان در پاسخ به پرسشی درباره ناهماهنگی هایی که بین معاونت میراث فرهنگی و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در این حوزه وجود دارد، نیز گفت: برخی اقدامات معنایش اختلاف بین این دو مسئول نیست، بلکه معتقدم در این میان بحث نظرات کارشناسی مطرح می شود. همیشه رئیس سازمان موضوعات مختلف مربوط به میراث فرهنگی را به من ارجاع می دهد، چون همه آنها نیازمند بحث های کارشناسی هستند.

طالبیان ادامه داد: درباره سعدآباد نیز با مطرح شدن تعطیلی های بیش از حد این کاخ موزه، بحث برای انتخاب یک مدیر پیش آمد. ما تلاش می کنیم مدیریت فرهنگی سعدآباد ادامه داشته باشد و کمک هایمان را تا حد امکان داریم.

این در حالی است که سایت مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد امروز – 27 دی- نخستین خبر خود را به تعطیلی کل این مجموعه ی فرهنگی تاریخی در روز سه شنبه اختصاص داده است، اما در این خبر علتی برای تعطیلی سعدآباد مطرح نشده است.

محمدرضا کارگر، سرپرست مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد و مدیرکل اداره موزه ها و اموال منقول فرهنگی تاریخی، امروز در گفت وگو با ایسنا، علت این تعطیلی را برگزاری مراسمی خاص از سوی نهاد ریاست جمهوری در کاخ ریاست جمهوری سعدآباد می داند.

او در پاسخ به خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه تغییر رئیس سابق این مجموعه تعطیلی های مداوم سعدآباد اعلام شده بود، چرا با وجود تغییر دو رئیس و به خصوص انتخاب مدیر اداره کل موزه ها، به عنوان سرپرست مجموعه ی سعدآباد هنوز این تعطیلی ها ادامه دارد، می گوید: رئیس قبلی آقای موسوی به واسطه ی رابطه ای که با مجموعه ی ریاست جمهوری داشتند، قدری مشکلات کمتر شده بود، اما من هم نمی توانم از این تعطیلی ها جلوگیری کنم.

او ادامه می دهد: براساس دستور تشریفات ریاست جمهوری مجبوریم کل مجموعه را در روزهایی که از سوی آن ها اعلام می شود، تعطیل کنیم.