پیشنهاد ایجاد صندوق ملی سفر

رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی ایران گفت: «ما سال ها است پیشنهاد ایجاد صندوق ملی سفر را ارائه کرده ایم تا از این طریق مردم با پس انداز اندک و ناچیزی به صورت ماهانه بتوانند از سوبسید و تخفیف های سفر به خصوص در ایام و فصول کم سفر برخوردار شوند.»

محمدحسن کرمانی
پیشنهاد ایجاد صندوق ملی سفر

محمدحسن کرمانی در این باره به «تسنیم» توضیح داد: «ما باید به سمتی برویم که اصلا سفر در نوروز گران شود و برای ایام کم سفر، مدیریت سفر ارزان صورت پذیرد تا مردم در طول 12 ماه سال بتوانند به سفر بروند.»وی با اشاره به گرانی سفرهای داخلی خاطرنشان کرد: «با بهره ۳۰ درصدی بانک ها، نمی توان به سمت ارزانی سفر پیش رفت و باید برای همکاری بخش خصوصی بهره بانکی کاهش یابد.»

به گفته این فعال بخش خصوصی، عوامل تشکیل دهنده سفر در ایران که شامل حمل و نقل، غذا، اقامت و… می شود، خیلی گران است و همین یعنی در مجموع هزینه های تمام شده در ایران با سودهای آن در کشور بالا می رود. کرمانی افزود: «با تشکیل صندوق ملی سفر از سوی دولت، این فرصت به وجود می آید تا با پول پس انداز مردمی و همچنین اعتباری که دولت تخصیص می دهد، بتوان از ظرفیت های مکان ها و امکانات سفر در ایام کم سفر استفاده کرد و مهم ترین فایده این کار، رونق گردشگری مدیریت شده است.»

رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی ایران خاطرنشان کرد: «با خرید انبوه و پیش خرید کردن سفر می توان به سمت سفر ارزان پیش رفت و این مساله مستلزم آن است که سفر در برخی ایام گران شود؛ مانند ایام نوروز. دادن سوبسید و ارزانی سفر در ایام شلوغی سفر اصلا معنا ندارد و باید برای ارزانی سفر به سمت ظرفیت های خالی سفر در دیگر فصول پیش رفت.» او تاکید کرد: «البته این کار به برنامه ریزی عملیاتی و ورود جدی دولت نیاز دارد زیرا اقتصاد ما در دست دولت است و بخش خصوصی به تنهایی نمی تواند این کار را انجام دهد.»