پیدا شدن ۱۳ شیء باستانی با قدمت پیش از تاریخ در کرمان

فرمانده یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از اهداء ۱۳ قطعه اشیاء تاریخی با قدمت پیش از تاریخ و هزاره سوم قبل از میلاد به این یگان در استان کرمان خبر داد.

سردار امیر رحمت الهی با بیان این مطلب گفت: در پی تعاملات انجام شده و به محض کسب اخبار واصله از دوستداران میراث فرهنگی مبنی بر نگهداری مقادیری اشیاء تاریخی ارزشمند توسط افرادی بومی در شهرستان کهنوج، پیگیری موضوع در دستورکار یگان حفاظت قرار گرفت که در این رابطه و در راستای اقدامات پیشگیرانه و فرهنگسازی در زمینه حفاظت بهینه اموال تاریخی فرهنگی، ضمن جلب اعتماد افراد مذکور، جمعا تعداد ۱۳ قطعه اشیاء تاریخی شامل: تبر مفرغی، هاون کوچک سنگی، شیء صدفی تزئینی، کوزه، ظرف سفالی، دیگچه سنگی و … به پایگاه حفاظت شهرستان اهدا شد.

فرمانده یگان حفاظت در ادامه افزود : در پی کارشناسی های فنی انجام پذیرفته از سوی کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی، اصالت کلیه اشیاء مکشوفه تایید و قدمت آنها دوران پیش از تاریخ و هزاره سوم قبل از میلاد تخمین زده شد.