کشورهای موفق و ناموفق در حفظ مناطق طبیعی

 مناطق حفاظت شده جنگلی استوایی و نیمه استوایی در دامنه های پرشیب تر و ارتفاعات بالاتر از وضعیت حفاظتی بهتری برخوردارند.

به گزارش ایسنا؛ طی چند دهه اخیر مناطق حفاظت شده در جنگل های استوایی گسترش داشته اما سوال این است که آیا وجود این مناطق در کاهش جنگل زدایی نقش داشته است؟

بررسی ها نشان می دهد با وجودی که مناطق حفاظت شده نواحی استوایی به کاهش از دست رفتن پوشش های جنگلی کمک کرده اما نقش آن ها به طور گسترده ، در نواحی مختلف متفاوت است.

از خبرهای انتشار شده از اخبار محیط زیست معلوم است که کشورهایی همچون استرالیا، آفریقای جنوبی، مکزیک، پاناما و تایلند بهترین عملکرد را در ایجاد مناطق حفاظت شده جهان داشته اند. از سوی دیگر طبق بررسی دانشگاه «لیدز» انگلیس، کشورهایی از قبیل اندونزی، چین، هند، هندوراس، و پاپوا گینه نو، ونزوئلا و فیلیپین ضعیف ترین عملکرد را در حوزه مناطق حفاظت شده داشته اند.

اخبار محیط زیست
اخبار محیط زیست

«دومینیک اسپراکلن»، نویسنده ارشد این مطالعه از دانشگاه لیدز گفت: نتایج چندین مطالعه حاکی از تاثیرگذار بودن مناطق حفاظت شده است هرچند مطالعه جدید اولین موردی بوده که اطلاعات با دقت بالا را در حوزه کاهش پوشش جنگلی در کل مناطق استوایی و مقایسه تاثیرگذاری مناطق حفاظت شده در قاره ها و کشورهای مختلف مورد استفاده قرار داده است.

در این بررسی به منظور درک تاثیر مناطق حفاظت شده در کاهش جنگل زدایی در مناطق استوایی از اطلاعات ماهواره ای استفاده شده تا گستردگی کاهش پوشش جنگلی در 3376 جنگل استوایی و نیمه استوایی نواحی حفاظت شده 56 کشور جهان در فاصله سال های 2000 تا 2012 ارزیابی شود.

این تیم کارشناسی دریافتند که در مجموع مناطق حفاظت شده جنگلی استوایی و نیمه استوایی در دامنه های پرشیب تر و ارتفاعات بالاتر از وضعیت حفاظتی بهتری برخوردارند و این وضعیت ناشی از سخت بودن امکان دسترسی انسان ها به پوشش جنگلی این نواحی است.

همچنین زمانی که تاثیر امتیاز موضع نگاری کنار گذاشته شد، همچنان مناطق حفاظت شده سرعت جنگل زدایی را کاهش داده، هرچند گستردگی آن کمتر بوده است.

به گزارش مونگابی، در حقیقت بیشتر مناطق حفاظت شده کاملا در جهت کاهش میزان جنگل زدایی کارکرد داشته اند.