تهدید زندگی میلیون ها نفر با النینو

آنچه که در خبرهای اخبار محیط زیست منتشر شد بیانگر این بود که ال نینو پدیده ای است که در اقیانوس آرام شکل می گیرد و به علت گردش امواج میانی روی تمام نقاط زمین تاثیر می گذارد.
به گزارش ایرنا؛ سازمان بهداشت جهانی با هشدار در مورد افزایش زیان های جهانی ناشی پدیده ال نینو پیش بینی کرد که ادامه این چرخه آب و هوایی در سال 2016 بیش از 60 میلیون نفر از ساکنان کشور های رو به توسعه را با آسیب و خطرات بهداشتی جدی رو به رو خواهد کرد.
سازمان بهداشت جهانی سازمان ملل و شرکا روز جمعه با اشاره به این که چرخه آب و هوایی موسوم به النینو هم اکنون زیان های سنگینی در کشورهای مختلف آقریقایی از اتیوپی تا هاییتی و گینه نو ببار آورده پیش بینی کردند که آسیب های بهداشتی ناشی از این پدیده جغرافیایی حتی با فروکش کردن بادها در سراسر سال 2016 ادامه پیدا خواهد کرد.

اخبار محیط زیست | النینو
اخبار محیط زیست | النینو

دکتر ریچارد برنن سرپرست مدیریت خطرهای فوری و خدمات انسان دوستانه سازمان بهداشت جهانی طی اطلاعیه خبری خواستار گسترش تلاش های مسئولین دولتی کشورهای تحت تاثیر این پدیده و افزایش آمادگی برای مقابله با تلفات و بیماری های ناشی از این چرخه آب و هوایی شد.
طبق آخرین گزارش های سازمان بهداشت جهانی اثرات ناشی از این پدیده از جمله خشکسالی های گسترده، سیلاب ها، باران های سنگین و افزایش شدید دمای حرارت سبب بروز سوء تغذیه، بی غذایی، شیوع بیماری های مختلف، کمبود شدید آب و بروز اختلال در خدمات بهداشتی این کشورها خواهد شد.
زیان های بهداشتی و اقتصادی دور تازه این چرخه آب و هوایی که در سال های 1997 و 1998 با باران های سنگین و سیلاب های ناشی از آن موجب شیوع بیماری های طاعون، مالاریا و تب موسوم به ‘ریفت ولی’ شده بود، بی سابقه پیش بینی شده است.
سازمان بهداشت جهانی پیش بینی کرده است که کشورهای تحت تاثیر این پدیده برای تامین خدمات بهداشتی و درمانی ضروری برای مقابله با اثرات آن به کمک های مالی جامعه جهانی نیازمند خواهند بود.