دوستداران محیط زیست به یاری فک های خزری بشتابید

جهت توقف شکار قانونی فوک های خزری در شمال دریای کاسپین، نیازمند همیاری و کمک همه شما عزیزان هستیم.
“مرکز درمانی تحقیقاتی فوک خزری”
به گزارش سایت گردشگری ایران ؛در درخواست این مرکز درمانی تحقیقاتی آمده است:
با توجه به اینکه در ژانویه 2016 اجلاس COP6 با حضور نمایندگان سازمان ملل و پنج کشور حاشیه دریای خزر جهت اعمال قوانین و پروتوکل های حفاظتی در راستای حفظ اکوسیستم دریای خزر برگزار می شود، و گروه حفاظت فوک خزری نیز در اجلاس مذکور شرکت خواهد داشت.
با پیگیری اخبار محیط زیست ،بر مبنای گفت و گوهای صورت گرفته با نمایندگان UNEP در صورت ثبت رکورد 100000 امضا الکترونیکی توسط علاقمندان و دوستداران محیط زیست و حیات وحش، با هدف توقف شکار فوک خزری و حفاظت از این گونه ارزشمند و در معرض خطر انقراض، خواسته مذکور جنبه قانونی پیدا کرده و دولت های حاشیه دریای خزر موظف به اعمال قوانین جدید خواهند بود.

اخبار محیط زیست | فوک خزری
اخبار محیط زیست | فوک خزری

متن درخواست به دو زبان روسی و انگلیسی در سایت www.kaspika.org آورده شده است. امید است با کمک شما عزیزان از فرصت به وجود آمده در جهت حفظ و بقای تنها پستاندار دریای خزر کمال استفاده را بنماییم.
لینک مستقیم به جمع آوری امضا
با تشکر از همه شما عزیزان
مرکز درمانی و تحقیقاتی فوک خزری لنی هارت
انجمن نجات دهندگان حیات وحش خزر