50 درصد آلودگی تهران مدیون 420 هزار خودرو فرسوده!

مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با تأکید بر این که 80 درصد آلایندگی هوای تهران مربوط به خودروهای دیزلی، خودروهای کاربراتوری و موتورسیکلت هاست، گفت: در تمام بندهای برنامه جامع مصوب 93 آلودگی هوا، عدم انجام برنامه ها یا کم کاری در اجرای آنها را می بینیم و البته میزان الایندگی هوای تهران نیز همین را می گوید.
به گزارش روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، دکتر وحید حسینی افزود: در شهر تهران، نزدیک به 120 هزار دستگاه خودروی فرسوده و حدود 300 هزار دستگاه خودروی کاربراتوری تولید سال 82 و قبل از آن وجود دارد که 10 درصد ناوگان خودرویی تهران را شامل می گردد ولی 50 درصد از آلودگی هوای تهران را باعث می شود.
وی با اعلام این که با وجود آن که ادعا می شود سال گذشته 310 هزار دستگاه خودرو از رده خارج شده اند اما سهم تاکسی های تهران از این نوسازی بسیار ناچیز است و در تهران، سالانه تنها دو هزار دستگاه تاکسی نوسازی می شوند، تأکید کرد: این در حالی است که تاکسی ها، 3 تا 4 برابر خودروهای عادی تردد دارند و در حال حاضر، 17 هزار دستگاه تاکسی فرسوده در تهران مشغول به کار هستند.

خودروی فرسوده
خودروی فرسوده

موتورسیکلت هایی در تهران تردد می کنند که بعضاً سند هم ندارند
مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به این که برنامه جامع آلودگی هوا، برنامه ارزانی نیست و اجرایی شدن این برنامه و اجرای تک تک بندهای آن هزینه دارد و باید شامل سوبسید شود،‌ اظهار کرد: اما فراموش نکنیم هر ریالی که صرف کاهش آلودگی هوا می شود، باعث سرمایه گذاری 15 برابری می گردد، ضمن این که هیچ شهری نه تنها در ایران که در جهان، نمی تواند صرفاً با بودجه خودش برنامه های مربوط به کاهش آلودگی هوا را پیش ببرد و نیاز به بودجه ملی دارد.
وی با تأکید بر این که در محدوده منطقه 12،‌ روزانه 900 هزار تردد موتورسیکلت ثبت می شود،‌ اضافه کرد: موتورسیکلت هایی که در تهران تردد می کنند، بعضاً سند هم ندارند و در نتیجه، جریمه آنها فایده ای ندارد، چون حتی صاحبان این موتورسیکلت ها نیز هرگز شناسایی نمی شوند.

آمار برخورد با 530 هزار خودروی آلاینده در تهران غلط است
مدیر عامل شرکت کنترل هوای تهران با اعلام این که ارائه آماری مبنی بر برخورد با 530 هزار دستگاه خودروی آلاینده در 9 ماه امسال در تهران غلط است، گفت: بر اساس محاسبات دانشگاهی و علمی، یک خودروی کاربراتوری به ازای هر کیلومتر پیمایش، 40 گرم آلودگی ایجاد می کند، در صورتی که یک خودرو با استاندارد یورو 2، برای هر کیلومتر پیمایش، کمتر از 3 گرم آلودگی تولید می کند.
دکتر حسینی در پایان با تأکید بر این که محاسبه تفاوت این دو عدد با هم که برخی آن را قبول ندارند، مدرک دکترا نمی خواهد و هر دانشجوی ترم اولی هم می تواند آن را حساب کند، خاطرنشان کرد: به نظر من، پلیس در برخورد با خودروهای متخلف، دودزا و آنها که معاینه فنی ندارند، واقعاً اهمال کرده است و نتیجه آن را داریم می بینیم.