هوا خرید و فروش می شود.قیمت چند؟

به دنبال افزایش آلودگی هوا در بعضی از شهرهای چین، مردم این کشور مجبور به خرید بطری های هوای تازه برای تنفس در مواقع بحرانی شده اند.
به گزارش سی ان ان، یک شرکت کانادایی از آغاز صادرات بطریهای هوای تازه به چین خبر داد.
شرکت «ویتالیتی ایر» می گوید که در عرض 2 هفته تعداد زیادی بطری هوا که در کوههای راکی کانادا پر شده در چین به فروش رفته است.
هریسون وانگ مدیر این اجرایی این شرکت در چین می گوید که اکنون ما سفارشات پیش فروش زیادی دریافت کرده ایم و میزان فروش ما در حال افزایش است.
به دنبال آلودگی هوای بی سابقه در بعضی از شهرهای شمالی چین به دلیل صنعتی بودن این شهرها و همچنین افزایش تعداد ماشین های فرسوده ،  مردم این کشور برای مواقع بحرانی بطری هوای تازه می خرند تا بتوانند بهتر تنفس کنند. هوای شهرهای شمالی این کشور به ویژه در زمستان به خاطر مصرف بیش از حد سوخت و انرژی غیرقابل کنترل می شود. طی روزهای گذشته وضعیت بعضی از این شهرها از نظر آلودگی به وضعیت قرمز رسیده است.

ماشین های فرسوده| هوای چین
ماشین های فرسوده| هوای چین

بر اساس گزارش ها، قیمت فروش بطری های صادراتی هوای تازه کوه های راکی در چین بسته به سایز این بطری ها بین 10 تا 20 دلار است.