گردشگری

اُبهت تمدن آریایی در سرزمین ژرمن‌ ها

نمایشگاه «ایران؛ فرهنگ کهن، بین آب و بیابان»

۴۴۶ شیء تاریخیِ ایران از موزه های مختلف کشور به خصوص موزه ی ملی ایران انتخاب و چهار ماه به آلمان امانت داده شدند، تا آن ها هم بهره ای از تاریخ کشورمان ببرند، بهره ای که بازدیدکنندگان موزه در دو روز نخست آن را با جانِ دل دیدند.

Read More »

10 ارزش MICE توریسم

گردشگری رویداد

اصطلاح MICE در گردشگری یک مخفف برای نشست، انگیزه، کنفرانس و نمایشگاه است که به یک سری فعالیت در زمینه توریسم به منظور برنامه ریزی کردن، نگارش و تسهیل کنفرانس ها، سمینار ها و دیگر رویداد ها و گاهی اوقات هم به جلسات یا رخدادهای صنعتی اشاره می کند.

Read More »