گردشگری

الگوی کانادایی مدیریت توریسم

گردشگری کانادا

در کانادا دولت فدرال، 10 دولت ایالتی، سه دولت محلی و شهرداری ها، همه در حمایت از گردشگری نقش دارند. شورای وزرای گردشگری هماهنگی بین سطوح مرکزی، ایالتی و محلی دولت را تسهیل می کند.

Read More »

ایران هنوز مرجع مکتوب غذا ندارد

غذای ایرانی

استاد مدیریت آشپزی دانشگاه علمی کاربردی گفت: ایران با داشتن 2 هزار و 500 نوع غذا، هنوز «مرجع مکتوب غذا» یا «داکیومنت غذایی» ندارد و بزرگ ترین معضل ما در صنعت خوراک و نوشابه این است که استاندارد نیستیم.

Read More »