گردشگری

مسیر گردشگری میان ایران و ترکیه باید دو طرفه شود

مسیر گردشگری میان ایران و ترکیه باید دو طرفه شود

رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی در ترکیه مناسبات گردشگری میان دو کشور را به جاده ای یک طرفه از ایران به ترکیه تشبیه کرد و خواستار گام های جدی متولیان این عرصه برای جذب گردشگران ترک و آشنا کردن آن ها با جاذبه ها و ظرفیت های غنی فرهنگی و توریستی ایران شد.

Read More »