Tag Archives: میراث فرهنگی

راز شهر بیرون آمده از طوفان شن فهرج کرمان چیست؟

شهر بیرون آمده از طوفان شن فهرج

شن ها کنار رفتند و سفالینه های ارزشمند، استخوان های پوسیده و آثار معماری از زیر خاک پدیدار شدند. هر چند تاکنون کارشناسان میراث فرهنگی به این محوطه اعزام نشده اند تا قدمت این آثار مشخص شود با این حال غلامرضا نژادخالقی، فرماندار فهرج به خبرآنلاین می گوید: «یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی از دیروز پاسدار این محوطه تاریخی هستند.»

Read More »

خانه «فکری» مرمت می شود

عمارت فکری

«خانه تاریخی «فکری» به عنوان یکی از بناهای ارزشمند شهرستان لنگه با تاکید معاون میراث فرهنگی کشور مورد مرمت و حفاظت قرار گرفت.»

Read More »