Tag Archives: میدان ولیعصر

پایان تلخ میدان ولیعصر

میدان ولیعصر

به جای میدان ولی عصر یک ایستگاه مترو و یک مرکز تجاری دو طبقه ساخته می شود. “شهرداری تهران” به گزارش دنیای سفر به نقل از روزنامه شهروند؛ شهرداری تهران چند سال پس از این که دور میدان ولی عصر را بسته بود و کارگرانش آن جا مشغول به کار بودند، سرانجام از تصمیم تازه اش برای یکی از قدیمی …

Read More »