Tag Archives: غذا

تاثیر غذا بر جذب گردشگر

غذا در صنعت گردشگری

غذا یکی از حامل های اصلی فرهنگ هر جامعه است. اگر هدف گردشگران را آشنایی با فرهنگ هر منطقه بدانیم؛ باید از غذا ی منطقه به خوبی در این مورد کمک بگیریم. “زیبا کاوه یی، کارشناس موسسه تغذیه سلامت و توسعه” به گزارش دنیای سفر ؛گردشگری در جهان یکی از صنایع بزرگ اقتصادی است که سالانه منبع درآمد بسیاری از …

Read More »