Tag Archives: خوراک ایرانی

ضرورت برند سازی خوراک ایرانی در عرصه جهانی

برند سازی خوراک ایرانی

تنوع خوراک ایرانی از نقاط قوت فرهنگ ایرانی است که در پاسخ به نیاز ایرانیان مبنی بر لذت بردن از غذا شکل گرفته است. از ویژگی های خوراک ایرانی ارزان بودن آن نسبت به خوراک بسیاری از ملل دیگر در سطح دنیا است غذاهایی که مصرف آنها از نظر هزینه نیز برای گردشگران به نسبت مقرون به صرفه خواهد بود.

Read More »