Tag Archives: خانه های تاریخی

ورود بی سابقه ی گردشگران خارجی به اصفهان

گردشگران خارجی در اصفهان

بیشتر از ۸۳ هزار گردشگر خارجی درحالی فروردین ماه، اصفهان را برای سفر انتخاب کردند که به اذعان تورگردان ها و مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگران استان اصفهان، سرازیر شدن چنین موجی از گردشگران خارجی در چند دهه ی اخیر بی سابقه بوده است.

Read More »

سارقان درکمین خانه های تاریخی اصفهان

سارقان درکمین خانه های تاریخی اصفهان

«علاوه بر کنده شدن این سنگ ها از خانه «صیرفیان»، آینه ها نیز تکه تکه شده بودند، معلوم بود که در برخی نقاط خانه از گنج یاب استفاده کرده اند، زیر طاقچه ها را کنده بودند، حفاری ها در عمق انجام شده بود.»

Read More »