Tag Archives: برند سازی

ضرورت برند سازی خوراک ایرانی در عرصه جهانی

برند سازی خوراک ایرانی

تنوع خوراک ایرانی از نقاط قوت فرهنگ ایرانی است که در پاسخ به نیاز ایرانیان مبنی بر لذت بردن از غذا شکل گرفته است. از ویژگی های خوراک ایرانی ارزان بودن آن نسبت به خوراک بسیاری از ملل دیگر در سطح دنیا است غذاهایی که مصرف آنها از نظر هزینه نیز برای گردشگران به نسبت مقرون به صرفه خواهد بود.

Read More »

برندینگ عاطفی چیست و چه اهمیتی دارد؟

برند گردشگری

برندینگ عاطفی بر این یافته روانشناختی استوار است که مردم اغلب به یاد ندارند که شما چه کرده اید یا چه گفته اید بلکه آنان همواره به یاد خواهند داشت که شما چه احساسی در آن ها ایجاد کرده اید. این نوع برندینگ در توسعه برندینگ ملی، به ویژه در مقاصد گردشگری اهمیت بسیار دارد. بسیاری از کشورهای دنیا برای …

Read More »